Tiâu-kìⁿ tsiong (朝覲章) (A-la-pek-gí: سورة الحج‎; Eng-gí: Surah al-Hajj) sī Kó͘-lân-keng ê tē-22 tsiong (surah).

Quran ê tē-22 Tsiong
سورة الحج
Al-Ḥajj
Thiau-kīn tsiong
Hun-luī Medinan [en]
Kî-thañ bîng-tshing al-Hajj
Kuàn tshù-tē Juzʼ 17
Ruku ê hō-bé 10
Si-kù ê hō-bé 78
Sajdah ê hō-bé 2 (verse 18 and 77)

Gōa-pō· liân-kiat siu-kái