Tiān-chû-tiûⁿ (Eng-gí: electromagnetic field) sī chi̍t khoán tòa tiān-o bu̍t-thé só͘ sán-seng ê bu̍t-lí tiûⁿ, sī 4-khoán ki-pún chok-iōng-le̍k chit it.