Tiān-ōe

(Tùi Tiān-oē choán--lâi)

Tiān-oē, sī chi̍t khoán kau-thong siaⁿ-im ê tiān-sìn kang-khu kap hē-thóng. Thong tiān-oē ê hong-sek it-poaⁿ sī tiám tùi tiám, hō͘ tiān-sìn-soàⁿ nn̄g boé ê lâng ē-sái tùi-ōa.

Tiān-oē

Siong-koan siu-kái