Tiau Siâm (貂蟬) sī Tiong-kok sù-tāi bí-jîn tong-tiong ê Pì-goa̍t (閉月). I chiâⁿ-si̍t ê miâ-jī khó-lêng hō-chò Jîm Hông-chhiong (任紅昌). Wi fi

Tiau Siâm