Old Japan Chikuzen.svg

Tikuzen-kok (筑前国 (Tio̍k-chiân-kok) Chikuzen no kuni?)) sī Ji̍t-pún kó͘-chá Saikaidô ê chi̍t-ê lēng-chè-kok.

Tikuzen-kok kap Tikugo-kok sī tùi kó͘-chá ê Tukusi-kok hun chhut-lâi ê.

KūnSiu-kái

Siong-koanSiu-kái