Timur Tè-kok sī thóng-tī Pho-su kap hū-kīn Tiong-a kiam Se-a tē-khu ê tè-kok, chûn-chāi ê sî-kan sī tāi-iok 1370 nî kàu 1507 nî, khai-ki-chiá sī Timur, Tu̍t-koat/Bông-kó͘ bîn-cho̍k ê kun-thâu.