Tiong-hôa Bîn-kok Chóng-thóng-hú chu-chèng

Tiong-hôa Bîn-kok Chóng-thóng-hú chu-chèng (Hàn-jī: 中華民國總統府資政) sī Tiong-hôa Bîn-kok chóng-thóng ê chu-chèng, sī chi̍t chióng kò͘-būn sèng-chit ê chit-ūi, sia̍t tī Tiong-hôa Bîn-kok Chóng-thóng-hú ē-té, iû chóng-thóng lîn-phèng (遴聘). Àn-chiàu Tiong-hôa Bîn-kok Chóng-thóng-hú Cho͘-chit Hoat (中華民國總統府組織法), chu-chèng sī bô kip-liāu (給料) ê chit-ūi, jîn-sò͘ siōng-hān sī 30 lâng, phèng-kî bē-sái chhiau-kòe chóng-thóng ê jīm-kî.[1] Chu-chèng ê chit-chek sī thé kok-ka thê-chhut kiàn-giân, hō͘ chóng-thóng chhéng-kàu kong-kiōng chèng-chhek.

 Tiong-hoâ Bîn-kok Chóng-thóng-hú ê  chu-chèng

Tiong-hôa Bîn-kok Chóng-thóng-hú ê hui-chiong
Jīm-bēng Tiong-hôa Bîn-kok chóng-thóng
Jīm-kî bô hān-chè, it-poaⁿ sī chīn-chāi chóng-thóng chí-phài
Siat-li̍p 1948 nî
Bāng-chām https://www.president.gov.tw/Page/109

Chham-khó chu-liāu siu-kái

  1. "中華民國總統府組織法". Article 15, Act of 2010 (ēng Hôa-gí). 2023-12-08 khòaⁿ--ê. 

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái