Tiong-kan-khoan (Eng.: mesosphere; Ji̍t.: 中間圏) sī Tē-kiû ê tāi-khì-khoan tang-tiōng keh tī chiâⁿ-chân-khoan téng-bīn kap tiong-kan-téng ē-té ê chi̍t khoan.