Tiong-kok Tang-pak (中國東北) sī Tiong-kok tang-pak-pō͘ ê chi̍t ê tōa-khu-he̍k. Hia̍p-gī ê Tang-pak sī Hek-liông-kang, Kiat-lîm kap Liâu-lêng 3-ê séng, só͘-í mā hō-chò Tong-sam-séng (東三省).

Tiong-kok Tang-pak