Tiong Jawa Séng

(Tùi Tiong Jawa choán--lâi)

Tiong Jawa (Jawa Tengah) sī Ìn-nî ê séng, só͘-chāi tī Jawa Tó ê tiong-pō͘, séng-hú sī Semarang.

Tiong Jawa
—  Séng  —
Jawa Tengah
Tiong Jawa ê ìn-á
Ìn-á
Tiong Jawa ê uī-tì
Tiong Jawa ê uī-tì
Kok-ka  Ìn-nî
siú-hú Semarang
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 32,800.69 km2
Jîn-kháu (2017)
 - Lóng-chóng 34,257,900 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 1,044.4/km2