Tiuⁿ Khian

Tiuⁿ Khian (張騫, iok chêng 200 nî - chêng 114 nî) sī Hàn-tiâu Se-hàn sî-kî tī Se-he̍k oa̍h-tāng ê goā-kau-ka, thàm-hiám-ka. I sī hit tong-sî Si-lō͘ ê khai-thok-chiá.