Tiuⁿ Ngó͘-kun (Hàn-jī: 張我軍; 1902 nî 10 go̍eh chhe 7 - 1955 nî 11go̍eh chhe 3), pún-miâ Tiuⁿ Chheng-êng (張清榮), Pang-kiô lâng, Tâi-oân sin-bûn-ha̍k e chok-ka.

Chham-khó chu-liâuSiu-kái

  Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ pún-té khan tī holopedia.net.