Toān Chèng-giâm

Toān Chèng-giâm (段正嚴; ?  – ? ), he̍k-chiá Toān Hô-ū (段和譽), sī Tāi-lí-kok ê tē-16 tāi hông-tè, 1108 nî kàu 1147 nî chē-ūi. Sē-hō Soan-jîn Hông-tè (宣仁皇帝), biō-hō Jîn-chong (仁宗).

Chêng chi̍t tāi:
Toān Chèng-sûn
Tāi-lí ê hông-tè Āu chi̍t tāi:
Toān Chèng-heng