Tokusima-chhī (徳島市; Tokusima-si) sī Ji̍t-pún Tokusima Koān ê koān-thiaⁿ só͘-chāi-tē kap siāng toā ê siâⁿ-chhī.

Tokusima-chhī ê ūi-tì