Tokusima-koān

(Tùi Tokusima Koān choán--lâi)

Tokusima-kōan (徳島県, Tokusima-ken) sī Ji̍t-pún Sù-kok ê chi̍t-ê kōan, siú-hú sī Tokusima-chhī.

Tokusima-kōan ê ūi-tì.