Trà Vinh Séng

Trà VinhOa̍t-lâm Mûi-kong-hô saⁿ-kak-chiu (đồng bằng sông Cửu Long) tē-khu ê chi̍t-ê séng, séng-hōeTrà Vinh, jîn-kháu ū 1,036,800.

Trà Vinh ê ūi-tì.

Hêng-chèng-khu修改