Trần Hưng Đạo (陳興道; 1228 nî  – 1300 nî ), pún-miâ Trần Quốc Tuấn (陳國峻), sī Oa̍t-lâm Trần Tiâu ê chi̍t ê chiong-kun.

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Trần Quốc Tuấn