translatewiki.net sī ki-î bāng-lō͘ ê hoan-e̍k pîⁿ-tâi, i sī MediaWiki ê khok-chhiong kong-lêng.

Translatewiki.net
Translatewiki.net logo.svg
Screenshot of Translatewiki homepage zh-hans.png
Hàn-gí pán-pún ê thâu-ia̍h
Siat-kè Niklas Laxström
Khai-hoat Niklas Laxström,
Siebrand Mazeland
Hiān-chōng kè-sio̍k khai-hoat
OS hāⁿ-pêng-tâi
Chi-ōan 300 khoán gí-giân
Lūi-hêng tiān-náu hù-chō͘ hoan-e̍k
Siū-koân GNU
Bāng-chām translatewiki.net