Travancore Hô-lân Chiàn-cheng

Travancore Hô-lân Chiàn-cheng sī chi̍t kái chiàn-sū. Chham-chiàn ê sè-le̍k hâm Hô-lân Liân-ha̍p Tang Ìn-tō͘ Kong-si kap Travancore.

Travancore Hô-lân Chiàn-cheng
Tē-tiám
{{{place}}}
Icon vojn.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap kun-sū siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.