Uherské Hradiště Koān

Uherské Hradiště Koān (Okres Uherské Hradiště) sī Czech ê chi̍t ê koān (okres).

Uherské Hradiště Koān
Okres Uherské Hradiště
—  Koān  —
Uherské Hradiště Koān ê hêng-chèng hoān-ûi ê uī-tì
Uherské Hradiště Koān ê hêng-chèng hoān-ûi ê uī-tì
Uherské Hradiště Koān ê hêng-chèng hoān-ûi
Kok-ka  Czech
Siú-hú Uherské Hradiště
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 145,840 lâng


Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Czech tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.