Uzbekistan so'm

Uzbekistan so'mUzbekistan ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī UZS.

Uzbekistan so'm
Oʻzbek soʻmi / Ўзбек сўми
100 000 SUM REVERS.png
100,000 soʻm gîn-phiò
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé UZS
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 1/100 Tiyin
ho̍k-sò͘ Chia hòe-pè miâ-jī ê gí-giân bô ho̍k-sò͘ kap tan-sò͘ ê khu-pia̍t.
Kì-hō сум
Gîn-phiò
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 soʻm
Gîn-kak-á
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng 50, 100, 200, 500 soʻm
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Uzbekistan
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Uzbekistan Tiong-iong Gîn-hâng
 Bāng-chām www.cbu.uz
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 8.5%
 Chu-liāu [1]

Hoē-lu̍tSiu-kái

taⁿ ê UZS ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khóSiu-kái

  1. [1], 2015 est.