Var

Hoat-kok ê chi̍t khóan

VarHoat-kok ê chi̍t-ê koān (département), jîn-kháu ū 958,000, thó͘-tē bīn-chek 5,973 km².

Var
Var ê kî-á
Kî-á
Var ê hui-kì
Hui-kì
Var tī Hoat-kok ê ūi-tì ê uī-tì
Var tī Hoat-kok ê ūi-tì ê uī-tì
Var tī Hoat-kok ê ūi-tì
Kok-ka Hoat-kok
Tōa-khu Provence-Alpes-Côte d'Azur
Siú-hú Grasse
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 1,013,386 lâng
Bāng-chām www.var.gouv.fr

Tē-lí

siu-kái

Tī pún koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse.