Veneto-gí

(Tùi Venezia-gí choán--lâi)

Veneto-gí (vèneto) sī Romance gí-giân ê chi̍t hūn-chú, chú-iàu tī Italia ê Veneto tē-khu liû-thong, sī 200 bān lâng í-siōng ê chāi-tē gí-giân.

Veneto-gí kap sì-ûi sio-kīn ê gí-giân ē-tàng toā-hūn hō͘-siōng lí-kái. Chit-ê gí-giân tī goân-gí ê hō-miâ sī kiò "vèneto", m̄-koh nā tī Venezia siâⁿ ê khiuⁿ-kháu, sī hō chò "venexiàn" ia̍h "veneziano".

Liân-kiatSiu-kái