Vester Nebel (kàu-khu, Kolding)

Vester NebelTan-be̍h Kolding chū-tī-chhī lāi ê chi̍t ê kàu-khu (sogn).

Vester Nebel
—  Kàu-khu  —
Vester Nebel só͘-chāi tē-tô͘ ê uī-tì
Vester Nebel só͘-chāi tē-tô͘
Kok-ka  Tan-be̍h
Chū-tī-chhī Kolding
Toā-kàu-khu Haderslev
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 1,496 lâng