Victoria Ô͘

Victoria Ô͘ (Eng-gí: Lake Victoria) sī Hui-chiu Tōa-ô͘ (African Great Lakes) chi it, hō-miâ sī lâi-chū Victoria Lú-ông, sī Eng-kok ê thàm-hiám-chiá John Hanning Speke hō--ê.