Wessex (Kó͘ Eng-gí: Westseaxna rīce "Sai Saxon lâng ê ông-kok") sī chi̍t-ê Anglo-Saxon ông-kok, só͘-chāi tī Tāi Britain lâm-pêng, tùi 519 nî khai-ki, kè-sio̍k kàu 10 sè-kí chá-kî Æthelstan thóng-it Eng-lân.