William 1-sè (Eng-lân)

(Tùi William Cheng-ho̍k-chiá choán--lâi)

William 1-sè (William I; 1028 nî1087 nî 9 goe̍h 9 ji̍t), mā hông hō William Cheng-ho̍k-chiá (William the Conqueror), sī Eng-lân ê kok-ông, chāi-ûi kî-kan sī 1066 nî 12 goe̍h 25 ji̍t kàu 1087 nî 9 goe̍h 9 ji̍t.

William 1-sè
Eng-lân Kok-ông

William 1-sè
Eng-lân Kok-ông
Chāi-ūi 1066 nî 12 goe̍h 25 ji̍t1087 nî 9 goe̍h 9 ji̍t
Kè-jīm Robert Curthose
Phoè-ngó͘ Flanders ê Matilda
Ông-sek Normandy ông-ka
Chhut-sì 1028 nî
Kòe-sin 1087 nî 9 goe̍h 9 ji̍t

I sī thâu chi̍t ūi Norman-hē Eng-lân-ông. Norman tùi Eng-lân ê cheng-ho̍k sī i tāi-seng hoat-tōng.