Windows 95Microsoft kong-si khai-hoat ê chok-gia̍p hē-thóng, ùi 1995 nî 8 goe̍h 24 hoat-hêng. Pún hē-thóng chéng-ha̍p liáu í-chá ê Windows kap MS-DOS nn̄g khoán sán-phín.