Windows 98 (Windows kiú-pat) sī Microsoft kong-si tī 1998 nî 6 goe̍h 25 hō hoat-piáu ê Windows chok-gia̍p hē-thóng. Windows 98 ê pán-pún pian-bé sī 4.1, khai-hoat tāi-bé sī Memphis.[1] Windows 98 sī Windows 9x hē-lia̍t ê tē-jī ê chú-iàu pán-pún.

Chham-khó siu-kái

  1. Lash, Alex (July 23, 1997). "Memphis is Windows 98". CNET. CBS Interactive. May 25, 2015 khòaⁿ--ê.