Yahoo! (Eng-gí: Yahoo! Inc., NASDAQYHOO) sī 1 ê Bí-kok ê kok-chè bāng-lō͘ kong-si kap ji̍p-kháu bāng-chām.

Yahoo! ê siong-phiau.

2016 nî, Verizon thong-sìn kong-si chiong Yahoo ê Internet sū-gia̍p tōa-hūn siu-bé.

Goa-pō͘ liân-kiat siu-kái