Yamagata-chhī (山形市; Yamagata-si) sī Ji̍t-pún Yamagata Koān ê koān-thiaⁿ só͘-chāi-tē kap siāng toā ê siâⁿ-chhī.

Yamagata-chhī ê ūi-tì