Yemen rialYemen ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī YER.

Yemen rial
ريال يمني
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé YER
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah toā)
 10 dinar
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 1/100 fils
Kì-hō ر.ي, ﷼
Gîn-phiò 50, 100, 200, 250, 500, 1000 rials
Gîn-kak-á 1, 5, 10, 20 rials
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Yemen
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Yemen Tiong-iong Gîn-hâng
 Bāng-chām www.centralbank.gov.ye
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 12.2%
 Chu-liāu [1]

Hoē-lu̍t siu-kái

taⁿ ê YER ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó siu-kái