Yo-Yo Ma, hàn-miâ Má Iú-iú (馬友友, 1955 nî 10 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì), sī Bí-kok ê toā-thê-khîm-ka. I sī Hoat-kok Pa-lí chhut-sì ê Bí-kok Hoâ-jîn, ū tit koè cha̍p-kúi kái Grammy Chióng, sī hiān-sî thong sè-kài siāng chhut-miâ ê toā-thê-khîm-ka chi it.

Yo-Yo Ma

Goā-pō͘ liân-kiat siu-kái