YukonCanada ê chi̍t-ê léng-thó͘, tiàm-tī Canada ê sai-pak-pō͘, oá Bí-kok ê Alaska Chiu. I ê jîn-kháu ū 31,000 lâng chó-iū, kî-tiong 19,000 lâng toà tī i ê siú-hú Whitehorse.

Yukon sai-lâm-pō͘ ê Logan Soaⁿ sī Canada thōng koân ê soaⁿ, koân-tō͘ 5959 kong-chhioh.