Zyunnin Thian-hông (淳仁天皇, 733 nî  – 765 nî 11 goe̍h 10 ji̍t) sī Ji̍t-pún tē 47 tāi thian-hông, 758 nî kàu 764 nî chāi-ūi.

Zyunnin Thian-hông
淳仁天皇
Ji̍t-pún Thian-hông
Chāi-ūi 758 nî – 764 nî
Chêng-jīm Kôken Thian-hông
Kè-jīm Syôtoku Thian-hông
Chhut-sì 733 nî
Kòe-sin 765 nî