chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 7 sè-kí | 8 sè-kí | 9 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 730 nî-tāi | 740 nî-tāi | 750 nî-tāi | 760 nî-tāi | 770 nî-tāi | 780 nî-tāi | 790 nî-tāi
: 759 nî | 760 nî | 761 nî | 762 nî | 763 nî | 764 nî | 765 nî | 766 nî | 767 nî | 768 nî | 769 nî
764 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kùi-báu
kàu
Kap-sîn
Gregorius le̍k 764 nî
DCCLXIV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1308 nî
Tō-kàu-le̍k 3461 nî
Hoê-le̍k 146~147
Hông-kì 1424 nî
Tân-kì 3097 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4524~4525


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 819 – 820
- Shaka Samvat 686 – 687
Iran le̍k 142 – 143
Runic le̍k 1014
Assyria le̍k 5514 nî
Ethiopia le̍k 758~759

764 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 764 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 764 nî