Tông Tāi-chong (唐代宗, 727 nî 1 goe̍h 9 ji̍t – 779 nî 6 goe̍h 10 ji̍t), pún-miâ Lí Ū (李豫), sī Tiong-kok Tông-tiâu ê 11 tāi hông-tè.

Tông Tāi-chong
唐代宗
Tông-tiâu ê hông-tè
Tông-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 762 nî – 779 nî
Chêng-jīm Tông Siok-chong
Kè-jīm Tông Tek-chong
Choân-miâ
Lí Ū (李豫)
Sē-hō
Joē Bûn Hàu Bú Hông-tè (睿文孝武皇帝)
Biō-hō
Tāi-chong (代宗)
Chhut-sì Lí Chhiok (李俶)
727 nî 1 goe̍h 9 ji̍t(727-01-09)
Kòe-sin 779 nî 6 goe̍h 10 ji̍t (52 hòe)