chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 7 sè-kí | 8 sè-kí | 9 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 730 nî-tāi | 740 nî-tāi | 750 nî-tāi | 760 nî-tāi | 770 nî-tāi | 780 nî-tāi | 790 nî-tāi
: 763 nî | 764 nî | 765 nî | 766 nî | 767 nî | 768 nî | 769 nî | 770 nî | 771 nî | 772 nî | 773 nî
768 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Teng-bī
kàu
Bō͘-sin
Gregorius le̍k 768 nî
DCCLXVIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1312 nî
Tō-kàu-le̍k 3465 nî
Hoê-le̍k 151~152
Hông-kì 1428 nî
Tân-kì 3101 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4528~4529


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 823 – 824
- Shaka Samvat 690 – 691
Iran le̍k 146 – 147
Runic le̍k 1018
Assyria le̍k 5518 nî
Ethiopia le̍k 762~763

768 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 768 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 768 nî