Hân Jú (韓愈, 768 nî  – 824 nî ), piáu-jī Thè-chi (退之), sī Tiong-kok Tông-tiâu sî-hāu ê 1 ê koan-liâu kah bûn-ha̍k-ka. I sī Tông Sòng Pat-tāi-ka chi it.

Hân Jú
Tông Sòng Pat-tāi-ka
Hân Jú · Liú Chong-goân · Au-iông Siu · So͘ Sûn · So͘ Sek · So͘ Tia̍t · Chan Kióng · Ông An-se̍k