Au-iông Siu (歐陽修, 1007 nî  – 1072 nî ) sī Tiong-kok Sòng-tiâu sî-hāu ê 1 ê koan-liâu, bûn-ha̍k-ka kah su-hoat-ka.

Au-iông Siu
Tông Sòng Pat-tāi-ka
Hân Jú · Liú Chong-goân · Au-iông Siu · So͘ Sûn · So͘ Sek · So͘ Tia̍t · Chan Kióng · Ông An-se̍k