Ông An-se̍k (王安石, 1021 nî 12 goe̍h 18 ji̍t – 1086 nî 5 goe̍h 21 ji̍t), piáu-jī Kài-hú (介甫), sī Tiong-kok Sòng-tiâu sî-hāu ê 1 ê sêng-siòng.

Ông An-se̍k
Tông Sòng Pat-tāi-ka
Hân Jú · Liú Chong-goân · Au-iông Siu · So͘ Sûn · So͘ Sek · So͘ Tia̍t · Chan Kióng · Ông An-se̍k