Liú Chong-goân (柳宗元, 773 nî  – 819 nî ) sī Tiong-kok Tông-tiâu sî-hāu ê 1 ê koan-liâu kah bûn-ha̍k-ka.

Liú Chong-goân
Tông Sòng Pat-tāi-ka
Hân Jú · Liú Chong-goân · Au-iông Siu · So͘ Sûn · So͘ Sek · So͘ Tia̍t · Chan Kióng · Ông An-se̍k