Kóng-tek (廣德; 763 nî ~ 764 nî) sī Tông-tiâu Tāi-chong ê liân-hō; chêng-āu 2 tang.

廣德
Kóng-tek
763 nî ~ 764 nî
Kok-ka
Tông-tiâu
Kun-chú
Tāi-chong
Tn̂g-té
2 tang

Tōa Tāi-chì siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió siu-kái

Siong-koan siu-kái


Kóng-tek (Tông)
Chiap-sio̍k
Pó-èng
Tông-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Éng-thài