Âng-pó-chio̍h (紅寶石) sī kong-gio̍k ê chi̍t chióng, chú-iàu ê sêng-hūn sī ióng-hoà-lū (Al2O3), i ê âng-sek sī lâi-chū Khu-lo-mi-am (Cr) goân-sò͘. Chheⁿ-chio̍h-á bô Khu-lo-mi-am ê sêng-hūn, in-chhú sī nâ-sek--ê.

Thian-jiân ê âng-pó-chio̍h.