Lâm-sek

(Tùi Nâ-sek choán--lâi)

Lâm-sek[1] (藍色), mā hō chò nâ-sek, nâⁿ-sek, sī khoàⁿ-ū-kng pho-tn̂g iok-liōng 420-490 nm hiah-ê sek-chúi Lâm-sek sī RGB hē-thóng 3 chióng chho͘-kip sek-chúi lāi-té ê 1 chióng. Lâm-sek khah àm--koá tō sī khóng-sek.

Lâm-sek
 
About these coordinates     Sek-chúi chō-piau
Hex sam-ha̍p #0000FF
sRGBB  (rgb) (0, 0, 255)
CMYKH   (c, m, y, k) (100, 100, 0, 0)
HSV       (h, s, v) (240°, 100%, 100%)
B: Ki-chún-hòa chò [0–255] (byte)
H: Ki-chún-hòa chò [0–100] (chi̍t-pah)

Sek-tiāu piàn-hòa siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Lâm-sek ê sek-tiāu

Chham-khó siu-kái

  1. John Macgowan (1883). "Colours". Blue. English and Chinese dictionary of the Amoy dialect. 藍色 lâm-sek