N̂g-sek

(Tùi Yellow choán--lâi)

N̂g-sek (黃色, yellow) ia̍h n̂g (黃) sī pho-tn̂g 565-590 nm ê khoàⁿ-ū-kng hông kám-kak--tio̍h ê sek-chúi. Ba̍k-chiu bāng-mo̍͘h (retina) ê âng-sek ham chheⁿ-sek chui-sè-pau (cone cell) nā siū chhì-khek, m̄-koh nâ-sek chui-sè-pau bô ê sî, mā ē chō-chiâⁿ n̂g-sek ê kám-kak, chhiūⁿ kóng âng-sek ham chheⁿ-sek ê kng lām chò-hoé, mā ē kám-kak sī n̂g-sek. N̂g-sek sī siau-kiám-hêng (subtractive) ê chho͘-kip sek-chúi (primary color), i ê hō͘-pó͘-sek (complementary color) sī nâ-sek (blue).

N̂g-sek
 
About these coordinates     Sek-chúi chō-piau
Hex sam-ha̍p #FFFF00
sRGBB  (rgb) (255, 255, 0)
CMYKH   (c, m, y, k) (0, 0, 100, 0)
HSV       (h, s, v) (60°, 100%, 100%)
B: Ki-chún-hòa chò [0–255] (byte)
H: Ki-chún-hòa chò [0–100] (chi̍t-pah)