Âng-sek (紅色) ia̍h ângkhoàⁿ-ū-kng pîn-lu̍t siōng kē ê sek-chúi, pho-tn̂g iok-liōng 630-760 nm. Pîn-lu̍t nā koh-khah kē tō sī âng-goā-soàⁿ. Âng-sek ham chhiⁿ-sek, nâ-sek sī sio-tha̍h-hêng (additive) ê 3 ê chho͘-kip sek-chúi (primary color), ē-tàng cho͘-ha̍p chhut pa̍t chióng sek-chúi.

Âng-sek
 
Color icon red.svg
Sek-lia̍t chō-piau
Phô-tn̂g ~630–740[1] nm
Pîn-lu̍t ~480–405 THz
About these coordinates     Sek-chúi chō-piau
Hex sam-ha̍p #FF0000
sRGBB  (rgb) (255, 0, 0)
HSV       (h, s, v) (0°, 100%, 100%)
Lâi-goân HTML/CSS[2]
B: Ki-chún-hòa chò [0–255] (byte)

Sek-tiāu piàn-hòaSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Âng-sek ê sek-tiāu
 • Chheng-âng[3]
 • Tōa-âng[3]
 • Thô-âng[3]
 • Tan-hông[3]
 • Chu-âng, chu-se-âng[3]
 • Àm-âng, be̍k-âng, chhim-âng, o͘-tò͘-âng, chó-âng, tîm-âng, o͘-âng[3]
 • Chhián-âng, chhiò-âng, hún-âng, iûⁿ-âng[3], chúi-âng
 • Gîn-âng[3]
 • Jī-âng[3]
 • Ian-chi-âng[3]

Chham-chiàuSiu-kái

 1. Thomas J. Bruno, Paris D. N. Svoronos. CRC Handbook of Fundamental Spectroscopic Correlation Charts. CRC Press, 2005.
  Color
 2. "CSS Color Module Level 3". 2 October 2016 khòaⁿ--ê. 
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Ogawa Naoyosi, pian. (1931). Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí).