Sek-siòng (Eng-gí: hue) sī sek-chhái ê chú-iàu sèng-chit chi it, ki-su̍t siōng chiàu CIECAM02 model thang tēng-gī chò "chi̍t-ê chhì-khek kap âng-sek, le̍k-sek, lâm-sek, kap n̂g-sek ê cheng-chha thêng-tō͘".

Sek-siòng giâm-keh lâi kóng sī iú-chhái-sek (chromatic color) ê sèng-chit, nā bû-chhái-sek chhiūⁿ phú-sek, o͘-sek, kap pe̍h-sek sī bô sek-siòng--ê.[1]

Tī Eng-gí, hue chi̍t jī mā thang chí te̍k-pia̍t bô lām tio̍h o͘-sek kap pe̍h-sek ê bó͘ chi̍t-ê sek-tī.[2]

Chham-khó

siu-kái
  1. José Luis Caivano. "Polychromy". Chū Ming Ronnier Luo. Encyclopedia of Color Science and Technology. Springer Science+Business Media LLC. p. 1059. ISBN 978-1-4419-8070-0. 
  2. Ian Paterson (2003). "hue". A Dictionary of Colour: A Lexicon of the Language of Colour. Thorogood Publishing Ltd. p. 203. ISBN 1-85418-375-3. 

Siong-koan

siu-kái