Khóng (Ji̍t-gí: , ISO 3602: kon) ia̍h khóng-sek (navy blue) sī 1 chióng sek-chúi, khah kng--koá tō sī nâ-sek.

Khóng-sek
 
About these coordinates     Sek-chúi chō-piau
Hex sam-ha̍p #000080
sRGBB  (rgb) (0, 0, 128)
CMYKH   (c, m, y, k) (100, 100, 0, 50)
HSV       (h, s, v) (240°, 100%, 50%)
B: Ki-chún-hòa chò [0–255] (byte)
H: Ki-chún-hòa chò [0–100] (chi̍t-pah)