Âng-sek Khmer (Khmer-gí: ខ្មែរក្រហម) sī Kampuchea le̍k-sú siōng ê chi̍t ê miâ-sû, chí Kampuchea Kiōng-sán-tóng kap in ê tui-sûi-chiá.

Âng-sek Khmer ê kî-á

Kampuchea Kiōng-sán-tóng tī 1975 nî kàu 1979 nî chi-kan sī Bîn-chú Kampuchea ê chip-chèng-tóng.